INFORMACJE O FIRMIE

FIRMA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WYKORZYSTUJĄC DOŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELA ZDOBYTE PODCZAS JEGO 5-LETNIEJ PRACY (W LATACH 1999 - 2003) NA STANOWISKU ARCHITEKTA MIEJSKIEGO OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO, ORAZ WCZEŚNIEJSZYCH OKRESÓW ZATRUDNIENIA W FIRMACH PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH. WYKONUJEMY PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE ZARÓWNO OBIEKTÓW MIESZKALNYCH, UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ JAK I PRZEMYSŁOWYCH, CO UMOŻLIWIAJĄ POSIADANE UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ I PRZYNALEŻNOŚĆ DO WIELKOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTONICZNEJ.

OFERUJEMY TAKŻE PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DO DNIA DZISIEJSZEGO KILKA TYSIĘCY OPRACOWAŃ), ANALIZ ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMIN ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A TAKŻE WSZECHSTRONNĄ POMOC NA KAŻDYM ETAPIE PROCESU INWESTYCYJNEGO - OD SFORMUŁOWANIA WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DO PROWADZENIA NADZORU AUTORSKIEGO NA BUDOWIE.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !