TYPOWE PROJEKTY

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH BUDOWĄ FUNKCJONALNYCH, PROSTYCH WYKONAWCZO, I OSZCZĘDNYCH ZARÓWNO POD WZGLĘDEM FORMY JAK TEŻ KOSZTÓW REALIZACJI I EKSPLOATACJI BUDYNKÓW ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA GALERII PROJEKTÓW TYPOWYCH OBJĘTYCH WSPÓLNĄ KATEGORIĄ "KUBIKI". PROJEKTY TE POLECAM TAKŻE WSZYSTKIM KTÓRZY ZOSTALI - LUB ZOSTANĄ - ZOBLIGOWANI W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DO LOKALIZACJI NA SWOJEJ POSESJI OBIEKTU NAWIĄZUJĄCEGO DO "KLASYCZNYCH" KOSTEK ISTNIEJĄCYCH NA DZIAŁKACH SĄSIEDNICH (PRZEPISY USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM !!!) - PRZEDSTAWIONE OPRACOWANIA POWINNY SPEŁNIĆ WYMOGI DECYZJI UMOŻLIWIAJĄC RÓWNOCZEŚNIE WYKONANIE DOMU KTÓRY BĘDZIE ODPOWIADAŁ PAŃSTWA ESTETYCE I WYOBRAŻENIOM.

PROPONUJĘ TAKŻE SKORZYSTANIE Z USŁUG PRACOWNI W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH O TRADYCYJNEJ FORMIE Z DACHEM DWU - LUB WIELOSPADOWYM - W TYM ZAKRESIE DYSPONUJEMY TAKŻE PROJEKTAMI TYPOWYMI.

NATOMIAST Z UWAGI NA RÓŻNORODNOŚĆ KSZTAŁTÓW I POŁOŻEŃ NIERUCHOMOŚCI ORAZ ODMIENNOŚĆ POTRZEB BUDUJĄCYCH ZAWSZE SUGERUJĘ WYKONANIE PROJEKTU INDYWIDUALNEGO ADRESOWANEGO DLA KONKRETNEGO INWESTORA.

OFEROWANE OPRACOWANIA ZAWIERAJĄ PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI BRANŻOWYCH: ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ, INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH I C.O., INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, ORAZ UPROSZCZONEGO KOSZTORYSU. DOKUMENTACJA SKŁADA SIĘ Z 4 EGZEMPLARZY ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA BUDOWLANEGO. ZAZNACZAM, ŻE POWYŻSZĄ DOKUMENTACJĘ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW LOKALNYCH (W RAZIE POTRZEBY) ORAZ UZUPEŁNIĆ O PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYKONANY PRZEZ UPRAWNIONEGO PROJEKTANTA. W RAMACH WPROWADZANIA ZMIAN DO PROJEKTU WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZEPROJEKTOWANIE FUNDAMENTÓW, ZMIANĘ UKŁADU FUNKCJONALNEGO OBIEKTU POPRZEZ PRZESTAWIENIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH - BEZ NARUSZANIA UKŁADU KONSTRUKCYJNEGO ORAZ ZMIANĘ KOLORYSTYKI BUDYNKU.